Nową propozycję przygotowało Ministerstwo Finansów dla firm, dotyczące możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych maksymalnie 100.000 zł rocznie. Z ulgi tej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy kupią maszyny lub urządzenia z wybranej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych (3-6 oraz 8) za kwotę minimum 10.000 zł.

Ważne jest także to, że projekt przewiduje powyższą możliwość jednorazowego amortyzowania środków trwałych w latach kolejnych jeszcze nie kupionych ale z poniesionymi nakładami finansowymi.

Proponowane rozwiązanie powiększy krąg przedsiębiorców, które będzie mogło skorzystać z proponowanej ulgi. Jej główną zaletą jest to, że to rozwiązanie nie będzie kwalifikowane jako pomoc de minimis a co za tym idzie przedsiębiorcy, który wykorzystali już limit pomocy de minimis będą mogli z ulgi skorzystać.

Kontakt


ul. Waleriana Czumy 12a/2
01-355 Warszawa

tel. 222 010 988,   502 078 329

fax. 222 036 200

biuro@awatax.pl

Współpracujemy