JPK w naszym życiu po 01 stycznia 2018r.
Od nowego roku wchodzi obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego rejestrów VAT (z programu księgowego) razem z deklaracją VAT, ostatniej grupy przedsiębiorców.
Przypominam, także iż od nowego roku należy sprzedaż prowadzić elektronicznie, ponieważ od 01.07.2018 najprawdopodobniej będzie trzeba wysyłać JPK sprzedaż (z programu do wystawiania faktur) na żądanie Urzędu Skarbowego.
Dla jasności plany w Ministerstwie Finansów obejmują na żądanie pliki JPK:
• księgi rachunkowe – JPK_KR
• wyciąg bankowy – JPK_WB
• magazyn – JPK_MAG
• faktury VAT – JPK_FA
• podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
• ewidencja przychodów – JPK_EWP.
Oprócz pliku JPK_VAT AWATAX może wysyłać pliki: JPK_KR, JPK_PKPIR i JPK_EWP, pozostałe będą w Państwa gestii, chyba że umowa będzie brzmieć inaczej.
Do wysyłania powyższych plików trzeba będzie mieć podpis elektroniczny lub czynny epuap – kto jeszcze nie ma prosiłabym o założenie https://pz.gov.pl/
Prosiłabym tych klientów, którzy nadal wystawiają faktury w excelu lub wordzie aby zaopatrzyły się w program do wystawiania faktur dający możliwość wygenerowania takiego pliku.

Kontakt


ul. Waleriana Czumy 3, I pietro
01-355 Warszawa

tel. 222 010 988,   502 078 329

fax. 222 036 200

biuro@awatax.pl

Współpracujemy