USŁUGI POZOSTAŁE
Kadra naszych doświadczonych ekspertów nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i zgłębia wiedzę w takich dziedzinach, jak księgowość i rachunkowość, ale także w dziedzinach pokrewnych, związanych z finansami i zarządzaniem. Pozwala nam to na poszerzenie naszej oferty o szereg usług dodatkowych, skierowanych do początkujących przedsiębiorców oraz dużych firm, działających na rynku od wielu lat.
Osobom, które rozpoczynają działalność, oferujemy wsparcie w dopełnieniu wszelkich formalności oraz zarejestrowaniu firmy w KRS, UG, GUS, ZUS i US. Nasze usługi obejmują także późniejsze reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej oraz wypełnianie wymaganych obowiązków:

  • sporządzania i składania rocznej informacji o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy,
  • sporządzania sprawozdań statystycznych dla GUS,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
  • załatwiania zaświadczeń w ZUS i US o niezaleganiu w opłatach,
  • wyprowadzania zaległości.
Dopełniając nasze usługi księgowe i kadrowe, oferujemy opracowanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, a także opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Organizujemy także szkolenia dla pracowników działu księgowość w Warszawie oraz wpieramy przy formalnościach związanych ze złożeniem wniosku kredytowego.
Naszą dodatkową ofertę opracowujemy w oparciu o potrzeby i oczekiwania naszego Klienta. Jeśli jest coś jeszcze, co możemy dla Ciebie zrobić – powiedz nam o tym!

Dodaj komentarz

Kontakt


ul. Waleriana Czumy 3, I pietro
01-355 Warszawa

tel. 222 010 988,   502 078 329

fax. 222 036 200

biuro@awatax.pl

Współpracujemy