POZOSTAŁE USŁUGI

Specjalizujemy się nie tylko w księgowości czy rachunkowości, ale także w dziedzinach pokrewnych, związanych z finansami i zarządzaniem. Oferujemy szereg usług dodatkowych, skierowanych zarówno do początkujących przedsiębiorców jak i większych firm, działających na rynku od wielu lat.

WSPIERAMY W FORMALNOŚCIACH

Pomagamy osobom, które rozpoczynają działalność – pomagamy w zarejestrowaniu firmy w KRS, UG, GUS, ZUS i US. Nasze usługi obejmują także późniejsze reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej oraz dopełnianie wymaganych obowiązków.

ZAKRES
POZOSTAŁYCH USŁUG

 • sporządzania i składania rocznej informacji o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy,
 • sporządzania sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • załatwiania zaświadczeń w ZUS i US o niezaleganiu w opłatach,
 • wyprowadzania zaległości.
 • współpraca z audytorami Klienta
 • rejestrację pracodawcy (płatnika składek) w ZUS
 • rozliczanie zwolnień lekarskich przedsiębiorcy
 • pomoc w przygotowywaniu formularzy A1
 • wsparcie merytoryczne z zakresu wybranych zagadnień księgowych i kadrowych podczas indywidualnych spotkań
 • wprowadzanie przelewów
 • wystawiamy faktury sprzedaży i wysyłamy je do Państwa kontrahentów
 • obsługa wezwań do zapłaty
 • pomoc przy zakładaniu firmy i spółki