USŁUGI KADROWE

Realizujemy czynności związane z zatrudnianiem pracowników, przygotowywaniem umów, świadectw pracy i deklaracji podatkowych.  Obejmują one obsługę kadr, płac, ZUS i US oraz PFRON.

JESTEŚMY NA BIEŻĄCO

Przepisy zmieniają się często i szybko, dlatego nieustannie monitorujemy zmiany w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego. Aktywnie wspieramy naszych Klientów tworząc długoletnie, partnerskie relacje oparte na profesjonalizmie i zaufaniu

NASZE USŁUGI
w zakresie kadr i płac

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • naliczanie płac (w tym również wynagrodzeń kadry zarządzającej),
 • kompletną administrację kadrową,
 • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
 • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
 • przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
 • dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi
 • sporządzanie raportów na potrzeby Klienta
 • rozliczenie PIT-11 lub PIT-8B oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników
 • obsługa zajęć administracyjnych i komorniczych,
 • składanie obsługa zwolnień lekarskich pracowników i zleceniobiorców,
 • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON