WIRTUALNE BIURO

To rozwiązanie dla osób, które pracują zdalnie i nie potrzebują stałego miejsca dla wykonywanej działalności gospodarczej.

BEZ KOSZTÓW WYNAJMU LOKALU

Nie zawsze jest możliwe zarejestrowanie firmy w mieszkaniu, w którym mieszkamy. Może być też tak, że nie chcemy świadomie wpisywać do CEiDG bądź KRS swojego miejsca zamieszkania.

Nasza usługa niweluje konieczność wynajmu lokalu czy stałego biura z obsługą sekretarską, a dzięki temu zapobiega generowaniu kosztów.

NASZE USŁUGI
W ZAKRESIE WIRTUALNEGO BIURA

  • adres do korespondencji – w ramach usługi nasi pracownicy odbierają listy i drogą e-mail / SMS informują adresata o ich nadejściu.
  • rozszerzone biuro to rozbudowany pakiet o dodatkowe usługi takie jak otwieranie korespondencji i jej przesyłanie na wskazany adres, skanowanie korespondencji oraz  prawo do zniżki pozostałych usług biurowych takich jak przygotowanie dokumentacji, bindowanie, kopiowanie, wynajęcie saki spotkań.
  • wynajem wirtualnego adresu pozwala zarejestrować siedzibę firmy do celów działalności gospodarczej w lokalu biura a nie w domu.