USŁUGI KSIĘGOWE

Dla naszych Klientów w sektorze przedsiębiorstw świadczymy kompleksowe usługi rachunkowe w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów, pełnej księgowości oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

NIEZALEŻNIE OD FORMY OPODATKOWANIA

Obsługujemy dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, obliczamy zaliczki na podatek dochodowy oraz zamykamy ewidencję na koniec roku podatkowego, a w przypadku pełnej księgowości – prowadzimy ewidencję księgową z podziałem na działalność statutową i gospodarczą.

W razie potrzeby reprezentujemy Klientów przed organami administracji państwowej, a także szkolimy pracowników działu księgowego.

NASZE USŁUGI
W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI