POZOSTAŁE USŁUGI

Specjalizujemy się nie tylko w księgowości czy rachunkowości, ale także w dziedzinach pokrewnych, związanych z finansami i zarządzaniem. Oferujemy szereg usług dodatkowych, skierowanych zarówno do początkujących przedsiębiorców jak i większych firm, działających na rynku od wielu lat.

WSPIERAMY W FORMALNOŚCIACH

Pomagamy osobom, które rozpoczynają działalność – pomagamy w zarejestrowaniu firmy w KRS, UG, GUS, ZUS i US. Nasze usługi obejmują także późniejsze reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej oraz dopełnianie wymaganych obowiązków.

ZAKRES
POZOSTAŁYCH USŁUG